DIN RAMSALTE PARTNER


Om oss:


Skånevik Marine blei etablert våren 2016 i Sunnhordlands perle Skånevik, og har i tillegg ei avdeling i Stavanger.


To av oss har bakgrunn fra Sepro Technology, og har omfattande erfaring med LARS systemer til ROV.


Vårt hovedfokus er: Subsea entreprenørar, rederier og oppdrettsnæringa.


Saman med våre samarbeidspartnerar tilbyr me engineering, maskinering og løyser større bemanningsbehov.


Me er løysingsorienterte, og prøver alltid å finne den mest optimale løysinga for kundane våre. Me skal alltid sjå utfordringar frå forskjellige vinklar.


Våre verdiar:


Me er ærlige i alt me gjer.

Me spelar med åpne kort.

Me leverer rett kvalitet til rett tid.

Me skal vera best i klassen på HMS.
Vårt motto er: ”Saman blir me betre”


skanevikmarine.no