PM har utviklet en helt ny modell serie på de største kranene. De kan tilby kraner med inntil 9 utskyt. Radiostyring, Vinsj, Danefeoss sentral og tilpasset maritimt miljø.


Alle kran modeller kan leveres med DNV- sertifisering.

PM kraner selges kun på bestilling, vi samarbeider med tidligere importør av PM som tar seg av igangsetting og ved overleveransen.


Me tilbyr kun de tre største modellene til PM mot maritim næring.


PM 100 SP

PM 150 SP

PM 200 SP

skanevikmarine.no